2 + 1 89 m²

Luxusní byt Praha 5 - 89m

Praha 5, Praha 5/2 + 1/Interiér 89 m²
8 878 000 Kč
2018-10-05 17:42:58
2 + 1 82 m²

Byt na prodej Praha 6 - 116m

Břevnov, Praha 6/2 + 1/Interiér 73 m²/Terasa 9 m²/Zahrada 43 m²
6 280 000 Kč
2016-12-20 15:30:16
3 + KK 100 m²

Luxusní byt se zahradou

Smíchov, Praha 5/3 + KK/Interiér 100 m²/Zahrada 289 m²
16 890 750 Kč
2021-12-13 02:27:54 (TOP)
3 + KK 99 m²

Luxusní byt na prodej na Praze 8 - 143m

Libeň, Praha 8/3 + KK/Interiér 99 m²/Zahrada 44 m²
11 322 800 Kč
2017-07-19 16:26:46
3 + KK 88 m²

Luxusní byt na prodej Praha 10 - 88m

Strašnice, Praha 10/3 + KK/Interiér 73 m²/Balkón 15 m²
7 530 000 Kč
2018-10-24 12:22:49
3 + KK 191 m²

Luxusní byt se zahradou Praha 6 - 519m

Vokovice, Praha 6/3 + KK/Interiér 149 m²/Balkón 8 m²/Terasa 34 m²/Zahrada 328 m²
22 830 400 Kč
2019-03-22 12:08:56
3 + KK 104 m²

Luxusní byt s terasami Praha - Strašnice 104m

Strašnice, Praha 10/3 + KK/Interiér 93 m²/Balkón 5 m²/Terasa 6 m²
8 520 000 Kč
2018-10-24 12:22:49
3 + KK 95 m²

Byt se zahradou na Praze 8 - 129m

Libeň, Praha 8/3 + KK/Interiér 86 m²/Terasa 9 m²/Zahrada 34 m²
10 014 100 Kč
2018-04-16 22:17:20
3 + KK 153 m²

Luxusní byt Praha 6 - 153m

Vokovice, Praha 6/3 + KK/Interiér 137 m²/Balkón 8 m²/Terasa 8 m²
19 966 200 Kč
2019-04-22 13:08:56
3 + KK 217 m²

Luxusní byt se zahradou na prodej Malá Strana - 228m

Malá Strana, Praha 1/3 + KK/Interiér 184 m²/Terasa 33 m²/Zahrada 11 m²
cena na vyžádání
2020-12-30 15:01:31
3 + KK 178 m²

Luxusní byt se zahradou Praha 6 - 343m

Vokovice, Praha 6/3 + KK/Interiér 136 m²/Balkón 8 m²/Terasa 34 m²/Zahrada 165 m²
20 791 100 Kč
2019-06-22 13:08:56
3 + KK 94 m²

Luxusní byt ve vile Praha 5 - 94m

Praha 5, Praha 5/3 + KK/Interiér 89 m²/Balkón 5 m²
cena na vyžádání
2018-10-05 17:42:58